Thư viện Hình ảnh

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Quế Minh

Số/Ký hiệu 41/KH-UBND
Ngày ban hành 01/06/2023
Người ký
Trích yếu Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Quế Minh
Cơ quan ban hành UBND xã Quế Minh
Tải văn bản: 41qd-ubnd.pdf [820.55 bytes]
Văn bản khác
Số hiệu Trích yếu
04/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính
40/KH-UBND Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chuyển đổi số trên địa bàn xã Quế Minh năm 2023
17/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
19/KH-UBND Thực hiện công tác kiểm tra Cải cách hành chính năm 2023
38/QĐ-UBND Công tác thông tin đối ngoại xã Quế Minh năm 2023
05/KH-UBND Phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã Quế Minh
15/KH-UBND Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Quế Minh
48/KH-UBND Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số xã Quế Minh năm 2023
Số: 13/KH-UBND Kế hoạch đăng ký cắt giảm thủ tục hành chính
07/KH-UBND Kế hoạch phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã Quế Minh năm 2022
31/QĐ-UBND Thực hiện chuyển đổi số xã Quế Minh năm 2023
18/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam và Kế hoạch hoạch số 416/KH- UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ

Điều hành

Văn bản hành chính

 • Số/ Ký hiệu: 48/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 11/08/2023


  Trích yếu: Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 48kh-ubnd.pdf [808.95 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 41/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/06/2023


  Trích yếu: Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Quế Minh

  Tải văn bản: 41qd-ubnd.pdf [820.55 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 40/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/06/2023


  Trích yếu: Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chuyển đổi số trên địa bàn xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 40kh-ubnd.pdf [841.07 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 06/CV-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 19/05/2023


  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

  Tải văn bản: 06cv-ubnd.pdf [827.28 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 38/QĐ-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 19/05/2023


  Trích yếu: Công tác thông tin đối ngoại xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 38qd-ubnd.pdf [810.39 bytes]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 5
Hôm nay 189
Tháng này 446
Tổng truy cập 246986