Thư viện Hình ảnh

Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 48/KH-UBND 11/08/2023 Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số xã Quế Minh năm 2023
2 41/KH-UBND 01/06/2023 Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Quế Minh
3 40/KH-UBND 01/06/2023 Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chuyển đổi số trên địa bàn xã Quế Minh năm 2023
4 06/CV-UBND 19/05/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.
5 38/QĐ-UBND 19/05/2023 Công tác thông tin đối ngoại xã Quế Minh năm 2023
6 31/QĐ-UBND 29/03/2023 Thực hiện chuyển đổi số xã Quế Minh năm 2023
7 102/QĐ-UBND 26/04/2023 Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan xã Quế Minh
8 101/QĐ-UBND 24/04/2023 Ban hành Phương án củng cố, sắp xếp tổ chức và hoạt động Hội trên địa bàn xã Quế Minh
9 18/KH-UBND 18/02/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam và Kế hoạch hoạch số 416/KH- UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ
10 19/KH-UBND 02/03/2023 Thực hiện công tác kiểm tra Cải cách hành chính năm 2023
11 55/TB-UBND 30/12/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND xã Quế Minh
12 61/QĐ-UBND 03/03/2023 Về việc củng cố thành viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Quế Minh
13 17/KH-UBND 01/03/2023 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
14 15/KH-UBND 17/02/2023 Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Quế Minh
15 02/TB-UBND 05/01/2023 Thông tin số điện thoại đường dây nóng CCHC
16 15/QĐ-UBND 05/02/2023 Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023
17 2023 01/03/2023 Dự thảo Luật đất đai
18 71/UBND-BC 14/12/1901 Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
19 Số: 50/BC-UBND 10/06/2022 Tình hình kinh tế xã hôi, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tháng 7 năm 2022
20 Số: 49/BC-UBND 10/06/2022 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
21 Số: 15/BC-UBND 17/03/2022 Tình hình KTXH-ANQP 3 tháng đầu năm- Nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm
22 Số: 13/QĐ-UBND 17/03/2022 Ban hành Nội quy Tiếp công dân của Ủy ban nhân dân xã Quế Minh
23 Số: 13/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch đăng ký cắt giảm thủ tục hành chính
24 07/KH-UBND 21/02/2022 Kế hoạch phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã Quế Minh năm 2022
25 07/TB-UBND 07/02/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Quế Minh
26 112/QĐ-UBND 16/12/2021 Tình hình kinh tế xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
27 43/BC-UBND 11/06/2021 Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 – Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2021
28 715/QĐ-UBND 19/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bõ trong lĩnh vựcphòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
29 Số: 01/TB-UBBC 24/02/2021 Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Quế Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
30 04/KH-UBND 23/02/2021 Tuyên truyền cải cách hành chính
31 19/QĐ-UBND 24/02/2021 Về việc cử cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã
32 18/QĐ-UBND 24/02/2021 Về việc củng cố thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã
33 17/QĐ-UBND 23/02/2021 Ban hành nội quy Tiếp công dân của UBND xã Quế Minh
34 05/KH-UBND 24/02/2021 Phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã Quế Minh
35 04/TB-UBND 19/01/2021 Thông tin số điện thoại đường dây nóng cải cách hành chính
36 Số: 02/TB-UBND 08/01/2021 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Lãnh đạo HĐND, UBND xã Quế Minh
37 69/UBND 16/11/2020 Tình hình thực hiện kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
38 116/QĐ-UBND 08/09/2020 Củng cố Tổ kiểm tra thực hiện chỉ thị số 26/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam và chủ trương " Ba nhất" của Huyện ủy Quế Sơn
39 53/BC-UBND 15/09/2020 Tình hình thực hiện kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 9 tháng đầu năm- Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm
40 18/TB-UBND 26/03/2020 Thông báo số điện thoại đường dây nóng cải cách hành chính
 1 2 » Next 

Điều hành

Văn bản hành chính

 • Số/ Ký hiệu: 48/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 11/08/2023


  Trích yếu: Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 48kh-ubnd.pdf [808.95 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 41/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/06/2023


  Trích yếu: Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Quế Minh

  Tải văn bản: 41qd-ubnd.pdf [820.55 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 40/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/06/2023


  Trích yếu: Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chuyển đổi số trên địa bàn xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 40kh-ubnd.pdf [841.07 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 06/CV-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 19/05/2023


  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

  Tải văn bản: 06cv-ubnd.pdf [827.28 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 38/QĐ-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 19/05/2023


  Trích yếu: Công tác thông tin đối ngoại xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 38qd-ubnd.pdf [810.39 bytes]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 5
Hôm nay 183
Tháng này 440
Tổng truy cập 246980