Thư viện Hình ảnh

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Cơ quan thực hiện File
1 Kế hoạch đăng ký cắt giảm thủ tục hành chính UBND xã Quế Minh
2 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam UBND xã Quế Minh
3 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp xã đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam UBND xã Quế Minh
4 HÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG CẤP HUYỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÊN TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM UBND xã Quế Minh
5 Quyết định Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 UBND xã Quế Minh
6 Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở thông tin và truyền thông.
7 Quyết định công báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyền của các Sở, Ban, ngành tăng cường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh trong năm 2020-2021
8 Về việc công báo danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp UBND xã
9 Quyết định công báo Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của sở Tư pháp UBND xã
10 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã
11 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã
12 Thủ tục chứng thực di chúc UBND xã
13 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở UBND xã
14 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã
15 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã
16 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã
17 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) UBND xã
18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã
19 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã
20 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã
21 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã
22 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã
23 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã
24 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã
25 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ UBND xã
26 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi UBND xã
27 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã
28 Thủ tục Đăng ký lại khai tử UBND xã
29 Thủ tục đăng ký lại kết hôn UBND xã
30 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh UBND xã
31 Thủ tục Đăng ký khai tử UBND xã
32 Thủ tục Đăng ký bổ sung hộ tịch UBND xã
33 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch UBND xã
34 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã
35 Thủ tục Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ UBND xã
36 Thủ tục đăng ký giám hô UBND xã
37 Thủ tuc đăng ký kêt hôn UBND xã
38 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND xã

Điều hành

Văn bản hành chính

 • Số/ Ký hiệu: 48/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 11/08/2023


  Trích yếu: Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 48kh-ubnd.pdf [808.95 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 41/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/06/2023


  Trích yếu: Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Quế Minh

  Tải văn bản: 41qd-ubnd.pdf [820.55 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 40/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/06/2023


  Trích yếu: Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chuyển đổi số trên địa bàn xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 40kh-ubnd.pdf [841.07 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 06/CV-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 19/05/2023


  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

  Tải văn bản: 06cv-ubnd.pdf [827.28 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 38/QĐ-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 19/05/2023


  Trích yếu: Công tác thông tin đối ngoại xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 38qd-ubnd.pdf [810.39 bytes]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 6
Hôm nay 149
Tháng này 406
Tổng truy cập 246946