Thư viện Hình ảnh

Hội đồng nhân dân xã Quế Minh tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

30/06/2023 14:40:00      122 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã Quế Minh vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 7, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, An ninh – Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo Luật định.

Trong 6 tháng đầu năm 2023 còn nhiều khó khăn nhất định. Nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, các ban, ngành của huyện, Đảng uỷ xã Quế Minh. UBND xã đã phối hợp với UBMT và các đoàn thể chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội đạt được một số kết quả rất phấn khởi như sau:

Tổng diện tích gieo trồng 243 ha, tổng sản lượng 1.360 tấn, đạt 100% so với kế hoạch. Tổng thu: 9.798.201.500 đồng/7.134.000.000 đồng, đạt 137,34%. Thẩm định mở mã số được 13/21 công trình, đã đề nghị cấp vốn, lựa chọn đơn vị thi công và triển khai thi công theo quy định. Họp BQL về tiến độ và nội dung kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên BQL thực hiện hồ sơ minh chứng xã NTM. Thực hiện tốt công tác chính sách, chế độ an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, các đơn thư được giải quyết kịp thời đúng quy định, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi sổ trên địa bàn xã. Tình hình ANCT – TTATXH được đảm bảo, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt.

Tại kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung liên quan mà cử tri và Nhân dân quan tâm, kiến nghị; đồng thời các đại biểu HĐND, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở xã cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian đến. Tại kỳ họp đã thông qua tờ trình miễn nhiệm Uỷ viên UBND và đề nghị bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp lần này đã thảo luận và biểu quyết một số Nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước xã Quế Minh năm 2022; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã Quế Minh, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau 01 buổi làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 7, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tin liên quan

Điều hành

Văn bản hành chính

 • Số/ Ký hiệu: 48/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 11/08/2023


  Trích yếu: Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 48kh-ubnd.pdf [808.95 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 41/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/06/2023


  Trích yếu: Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Quế Minh

  Tải văn bản: 41qd-ubnd.pdf [820.55 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 40/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/06/2023


  Trích yếu: Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chuyển đổi số trên địa bàn xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 40kh-ubnd.pdf [841.07 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 06/CV-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 19/05/2023


  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

  Tải văn bản: 06cv-ubnd.pdf [827.28 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 38/QĐ-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 19/05/2023


  Trích yếu: Công tác thông tin đối ngoại xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 38qd-ubnd.pdf [810.39 bytes]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 181
Tháng này 438
Tổng truy cập 246978