Banner Liên kết

Thư viện Hình ảnh

Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 01/TB-UBBC 24/02/2021 Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Quế Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
2 04/KH-UBND 23/02/2021 Tuyên truyền cải cách hành chính
3 19/QĐ-UBND 24/02/2021 Về việc cử cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã
4 18/QĐ-UBND 24/02/2021 Về việc củng cố thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã
5 17/QĐ-UBND 23/02/2021 Ban hành nội quy Tiếp công dân của UBND xã Quế Minh
6 05/KH-UBND 24/02/2021 Phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã Quế Minh
7 04/TB-UBND 19/01/2021 Thông tin số điện thoại đường dây nóng cải cách hành chính
8 Số: 02/TB-UBND 08/01/2021 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Lãnh đạo HĐND, UBND xã Quế Minh
9 69/UBND 16/11/2020 Tình hình thực hiện kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
10 116/QĐ-UBND 08/09/2020 Củng cố Tổ kiểm tra thực hiện chỉ thị số 26/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam và chủ trương " Ba nhất" của Huyện ủy Quế Sơn
11 53/BC-UBND 15/09/2020 Tình hình thực hiện kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 9 tháng đầu năm- Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm
12 18/TB-UBND 26/03/2020 Thông báo số điện thoại đường dây nóng cải cách hành chính
13 1870/QĐ-UBND 14/07/2020 Về việc công báo Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
14 1777/QĐ-UBND 02/07/2020 Về việc công báo Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghipệ và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
15 1776/QĐ-UBND 02/07/2020 Danh mục dịch vụ công trục tuyến mứ độ 3, mức độ 4 cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 1776/QĐ-UBND 02/07/2020 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 1776/QĐ-UBND 02/07/2020 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mứ độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 1776/QĐ-UBND 02/07/2020 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bnà tỉnh Quảng Nam
19 1726/QĐ-UBND 29/06/2020 Về việc công báo danh mục thử tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở tư pháp
20 1745/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Điều hành

Văn bản hành chính

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 5
Hôm nay 167
Tháng này 14260
Tổng truy cập 154389