Thư viện Hình ảnh

Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 18/KH-UBND 18/02/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam và Kế hoạch hoạch số 416/KH- UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ
2 19/KH-UBND 02/03/2023 Thực hiện công tác kiểm tra Cải cách hành chính năm 2023
3 55/TB-UBND 30/12/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND xã Quế Minh
4 61/QĐ-UBND 03/03/2023 Về việc củng cố thành viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Quế Minh
5 17/KH-UBND 01/03/2023 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
6 15/KH-UBND 17/02/2023 Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Quế Minh
7 02/TB-UBND 05/01/2023 Thông tin số điện thoại đường dây nóng CCHC
8 15/QĐ-UBND 05/02/2023 Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023
9 2023 01/03/2023 Dự thảo Luật đất đai
10 71/UBND-BC 14/12/1901 Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
11 Số: 50/BC-UBND 10/06/2022 Tình hình kinh tế xã hôi, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tháng 7 năm 2022
12 Số: 49/BC-UBND 10/06/2022 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
13 Số: 15/BC-UBND 17/03/2022 Tình hình KTXH-ANQP 3 tháng đầu năm- Nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm
14 Số: 13/QĐ-UBND 17/03/2022 Ban hành Nội quy Tiếp công dân của Ủy ban nhân dân xã Quế Minh
15 Số: 13/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch đăng ký cắt giảm thủ tục hành chính
16 07/KH-UBND 21/02/2022 Kế hoạch phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã Quế Minh năm 2022
17 07/TB-UBND 07/02/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Quế Minh
18 112/QĐ-UBND 16/12/2021 Tình hình kinh tế xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
19 43/BC-UBND 11/06/2021 Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 – Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2021
20 715/QĐ-UBND 19/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bõ trong lĩnh vựcphòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
21 Số: 01/TB-UBBC 24/02/2021 Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Quế Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
22 04/KH-UBND 23/02/2021 Tuyên truyền cải cách hành chính
23 19/QĐ-UBND 24/02/2021 Về việc cử cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã
24 18/QĐ-UBND 24/02/2021 Về việc củng cố thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã
25 17/QĐ-UBND 23/02/2021 Ban hành nội quy Tiếp công dân của UBND xã Quế Minh
26 05/KH-UBND 24/02/2021 Phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã Quế Minh
27 04/TB-UBND 19/01/2021 Thông tin số điện thoại đường dây nóng cải cách hành chính
28 Số: 02/TB-UBND 08/01/2021 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Lãnh đạo HĐND, UBND xã Quế Minh
29 69/UBND 16/11/2020 Tình hình thực hiện kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
30 116/QĐ-UBND 08/09/2020 Củng cố Tổ kiểm tra thực hiện chỉ thị số 26/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam và chủ trương " Ba nhất" của Huyện ủy Quế Sơn
31 53/BC-UBND 15/09/2020 Tình hình thực hiện kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 9 tháng đầu năm- Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm
32 18/TB-UBND 26/03/2020 Thông báo số điện thoại đường dây nóng cải cách hành chính
33 1870/QĐ-UBND 14/07/2020 Về việc công báo Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
34 1777/QĐ-UBND 02/07/2020 Về việc công báo Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghipệ và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
35 1776/QĐ-UBND 02/07/2020 Danh mục dịch vụ công trục tuyến mứ độ 3, mức độ 4 cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
36 1776/QĐ-UBND 02/07/2020 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
37 1776/QĐ-UBND 02/07/2020 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mứ độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
38 1776/QĐ-UBND 02/07/2020 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bnà tỉnh Quảng Nam
39 1726/QĐ-UBND 29/06/2020 Về việc công báo danh mục thử tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở tư pháp
40 1745/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Điều hành

Văn bản hành chính

 • Số/ Ký hiệu: 18/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 18/02/2023


  Trích yếu: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam và Kế hoạch hoạch số 416/KH- UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ

  Tải văn bản: 18kh-ubnd.pdf [808.95 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 19/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 02/03/2023


  Trích yếu: Thực hiện công tác kiểm tra Cải cách hành chính năm 2023

  Tải văn bản: 19kh-ubnd.pdf [807.68 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 55/TB-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 30/12/2022


  Trích yếu: Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND xã Quế Minh

  Tải văn bản: 55tb-ubnd.pdf [792.89 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 61/QĐ-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 03/03/2023


  Trích yếu: Về việc củng cố thành viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Quế Minh

  Tải văn bản: 61qd-ubnd.pdf [814.97 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 17/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/03/2023


  Trích yếu: Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

  Tải văn bản: 17kh-ubnd.pdf [808.74 bytes]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 95
Tháng này 138
Tổng truy cập 217039