Banner Liên kết

Thư viện Hình ảnh

Tên TTHC Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
Mức độ
Ngày ban hành
Ngày bắt đầu hiệu lực
Cơ quan cập nhật TTHC UBND xã
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện UBND xã
Trình tự thực hiện Bước 1: Người yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.<br />
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con theo quy định, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ, phù hợp; việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân. <br />
Bước 3: Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh, ngươi đăng ký nhận cha, mẹ, con cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp xã cấp Giấy khai sinh, trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con cho người được đăng ký khai sinh và người đăng ký nhận cha, mẹ, con. <br />
Cách thức thực hiện - Hồ sơ yêu cầu đăng ký khai sinh: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.<br />
- Hồ sơ yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con: nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã<br />
Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:<br />
- Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;<br />
- Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định;<br />
- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:<br />
+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.<br />
+ Trường hợp không có văn bản xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con theo quy thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.<br />
Xuất trình: Bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú.<br />
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ<br />
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con
Lệ phí + Đăng ký khai sinh: Miễn lệ phí + Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 10.000đ (Mười nghìn đồng)/trường hợp
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đăng ký khai sinh; Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định. (Thông tư số 15/2015/TT-BTP)
Cơ sở pháp lý UBND xã
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bô phân tiêp nhân và trả kêt quả UBND xã
Nội dung yêu cầu + Khi giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì UBND cấp xã kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con;<br />
+ Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh chấp.<br />
File đính kèm

Điều hành

Văn bản hành chính

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 52
Tháng này 836
Tổng truy cập 193562