Banner Liên kết

Thư viện Hình ảnh

Tên TTHC Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi
Mức độ
Ngày ban hành
Ngày bắt đầu hiệu lực
Cơ quan cập nhật TTHC UBND xã
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện UBND xã
Trình tự thực hiện Bước 1: Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.<br />
Bước 2: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.<br />
Bước 3: Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.<br />
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:<br />
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định;<br />
- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp (nếu có); <br />
- Bản tường trình của người phát hiện trẻ bị bỏ rơi; <br />
- Biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập;<br />
- Văn bản xác nhận niêm yết về việc trẻ bị bỏ rơi. <br />
Xuất trình: Hộ khẩu/Chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi; hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ (nếu người đi khai sinh là đại diện của tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ).<br />
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ<br />
Thời hạn giải quyết Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy khai sinh
Lệ phí Miễn lệ phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đăng ký khai sinh. (Thông tư số 15/2015/TT-BTP)
Cơ sở pháp lý UBND xã
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bô phân tiêp nhân và trả kêt quả UBND xã
Nội dung yêu cầu
File đính kèm

Điều hành

Văn bản hành chính

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 74
Tháng này 858
Tổng truy cập 193584