Banner Liên kết

Thư viện Hình ảnh

Tên TTHC Thủ tuc đăng ký kêt hôn
Mức độ
Ngày ban hành
Ngày bắt đầu hiệu lực
Cơ quan cập nhật TTHC UBND xã
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện UBND xã
Trình tự thực hiện Bước 1: Hai bên nam, nữ trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã. Và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.<br />
Bước 2: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. <br />
- Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt và cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.<br />
- Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.<br />
Cách thức thực hiện Người yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nồ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ: <br />
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định;<br />
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp đối với người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn;<br />
- Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) cấp;<br />
(*) Người yêu cầu đăng ký kết hôn còn phải xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú.<br />
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ<br />
Thời hạn giải quyết Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giây chưng nhân kêt hôn
Lệ phí - Miễn lệ phí đăng ký kết hôn lần đầu; - Lệ phí đăng ký kết hôn không phải lần đầu: 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng).
Mẫu đơn, mẫu tờ khai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN Kính gửi(3):................................................................................................ Thông tin Bên nữ Bên nam Họ, chữ đệ
Cơ sở pháp lý UBND xã
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bô phân tiêp nhân và trả kêt quả UBND xã
Nội dung yêu cầu Điều kiện kết hôn:<br />
Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:<br />
- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;<br />
- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;<br />
- Không bị mất năng lực hành vi dân sự;<br />
- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn sau đây:<br />
+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;<br />
+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn;<br />
+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;<br />
+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng<br />
File đính kèm

Điều hành

Văn bản hành chính

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 13
Tháng này 797
Tổng truy cập 193523