Banner Liên kết

Thư viện Hình ảnh

Tên TTHC Thủ tục đăng ký giám hô
Mức độ
Ngày ban hành
Ngày bắt đầu hiệu lực
Cơ quan cập nhật TTHC UBND xã
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện UBND xã
Trình tự thực hiện Bước 1: Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã. <br />
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.<br />
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:<br />
- Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định;<br />
- Văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; (đối với giám hộ cử)<br />
- Giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ luật Dân sự; (đối với giám hộ đương nhiên). - Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.<br />
* Giấy tờ xuất trình: Bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú.<br />
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ<br />
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tô chưc
Kết quả thực hiện Trích lục đăng ký giám hộ.
Lệ phí 5.000đ (Năm nghìn đồng)/trường hợp
Mẫu đơn, mẫu tờ khai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ Kính gửi: (1) Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .......................................Giới tính Nơi cư trú: (2) Giấy tờ tùy thân: (3) Đề nghị cơ quan đăng ký v
Cơ sở pháp lý UBND xã
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bô phân tiêp nhân và trả kêt quả UBND xã
Nội dung yêu cầu Người được giám hộ là:<br />
- Người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu;<br />
- Người mất năng lực hành vi dân sự. <br />
(Bộ luật Dân sự năm 2005)<br />
File đính kèm

Điều hành

Văn bản hành chính

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 37
Tháng này 821
Tổng truy cập 193547