Banner Liên kết

Thư viện Hình ảnh

Tên TTHC Thủ tục Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ
Mức độ
Ngày ban hành
Ngày bắt đầu hiệu lực
Cơ quan cập nhật TTHC UBND xã
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện UBND xã
Trình tự thực hiện Bước 1: Người yêu cầu đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.<br />
Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu thấy việc chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc chấm dứt giám hộ vào Sổ hộ tịch, cùng người đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.<br />
- Trường hợp yêu cầu thay đổi người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và có người khác đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và đăng ký giám hộ mới theo quy định.<br />
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:<br />
- Tờ khai đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ theo mẫu quy định;<br />
- Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt, thay đổi giám hộ;<br />
- Quyết định công nhận/trích lục đăng ký giám hộ đã cấp trước đây;<br />
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ<br />
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tô chưc
Kết quả thực hiện Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.
Lệ phí 5.000đ (Năm nghìn đồng)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ Kính gửi: (1) Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:......................................................................... Nơi cư trú: (2)...
Cơ sở pháp lý UBND xã
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bô phân tiêp nhân và trả kêt quả UBND xã
Nội dung yêu cầu Người giám hộ được thay đổi trong các trường hợp sau đây:<br />
+ Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 60 của Bộ luật dân sự;<br />
+ Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố mất tích, tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động;<br />
+ Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;<br />
+ Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.<br />
Việc giám hộ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:<br />
+ Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; <br />
+ Người được giám hộ chết;<br />
+ Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;<br />
+ Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.<br />
(Bộ Luật dân sự năm 2005)<br />
File đính kèm

Điều hành

Văn bản hành chính

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 71
Tháng này 855
Tổng truy cập 193581